Warandeduinenwandeling Wetteren - 12,6km

25-10-2017

De Warandestuifduinen ontstonden tijdens het Holoceen. De rivieren schuurden diepe geulen uit in het pleistocene zand; dit zand werd meegevoerd en verder afgezet. Hierdoor ontstonden zandbanken in en naast de rivierbedding, waarna het water opnieuw met het opnemen en het afzetten van het zand begon. Zo ontstonden op regelmatige afstanden van elkaar zandafzettingen. Door de overwegende westenwinden verstoven deze zandbanken tot stuifduinen. Dergelijke stuifduinen vinden we meestal terug op de huidige linkeroever en op de rechteroever van de Beneden-Schelde. We wandelen eerst door het centrum van Wetteren naar de Scheldedijk. Dan gaar het naar het recreatiepark De Blakken en door de Warandeduinen. Verder wandelen we naar de Hospiesbossen en terugkeren doen we langs de Molenhoek. 

Start en aankomst: Sporthal 'Warande', Warandelaan 30, Wetteren.