Noordzeefietsroute vanuit Zanddijk - 57,4km

31-08-2016

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Zeeland getroffen door de watersnood. Walcheren bleef nu goeddeels gevrijwaard van overstromingen. Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen, werden vanaf 1958 de Deltawerken uitgevoerd. Een neveneffect hiervan was dat de verbindingen met de rest van Nederland aanzienlijk werden verbeterd. De haven van de stad Veere is door de aanleg van de Veerse Gatdam niet meer met de zee verbonden, waardoor de vissersvloot van Veere moest uitwijken. De kustlijn is echter door de aanleg van de dam aanzienlijk verkort, wat het gevaar voor overstroming van Walcheren flink vermindert. We fietsen eerst naar Middelburg en door naar Zoutelande en fietsen vervolgens langs de kustlijn van de Noordzee tot in Veere aan het Veerse Meer.

Start en aankomst: Parking aan de Veerseweg 26, Veere (Zanddijk)