Kalkense Meersenwandeling Kalken - 17,1km

01-05-2016

Met 800 hectare aaneengesloten, vochtig grasland, vormen de Kalkense Meersen één van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder kleinschalig uitzicht geven. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven. We wandelen door het volledige natuurgebied van de Kalkense meersen vanuit Kalken.

Start en aankomst: Sint-Dionysiuskerk, Kalkendorp 63, Kalken-Laarne