Burchtse Weelwandeling - 10km

21-06-2017

De Burchtse Weel werd ooit gevormd door een dijkdoorbraak. Later werd de plas vergroot en uitgediept tot recreatievijver. Rond 1965 werd een aanpalend dok gegraven waar vijf prefab elementen voor de Kennedytunnel gebouwd werden. Weel en dok werden in 2011 heraangelegd tot slikken- en schorrengebied als compensatie voor natuurschade als gevolg van de Oosterweelverbinding. We wandelen eerst langs de Scheldedijk naar het Militair domein. Verder gaat het langs de Slijkhoek naar het Neuzenbergbos. Terugkeren doen we langs het Burchtse Weel en langs de Scheldedijk. 

Start en aankomst: Parking op het Kaaiplein 19, Burcht (Zwijndrecht).