Braakmanfietsroute Hoek - 40,3km

28-09-2016

Het gebied waar zich later de Braakman zou vormen, vormde in de vroege Middeleeuwen al een natuurlijke scheiding tussen het oosten en het westen van Zeeuws-Vlaanderen. De Braakman, oorspronkelijk ook wel Dullaert genoemd, is ontstaan door een opeenvolging van stormvloeden in de 14e en 15e eeuw. Bij de Sint-Maartensvloed (1375) wordt ten westen van Terneuzen een groter binnenwater gevormd in wat voordien een landschap van slikken en schorren was. Tijdens de Sint-Elisabethsvloed (1404) verdwijnt het eiland Wulpen waardoor er meer water in het westelijke deel van de latere Westerschelde kan opgestuwd worden. De Dollaert vergroot naar het zuiden en wordt de Braakman. We fietsen eerst naar Sluiskil-brug, waar we het zeekanaal Gent-Terneuzen overgaan. Dan gaat het langs de Ortheense kreek naar de Scheldestad Terneuzen. Langs de zeesluizen op het kanaal fietsen we langs Paradijs naar het natuurgebied van de Braakman. Terugkeren naar Hoek doen we via een ommetje langs mosselstad Philippine.

Start en aankomst: Molen Windlust, Molenplein 3, Hoek (NL)