Bernissewandeling Zuidland - 11,3km

15-03-2017

Bernisse is het water dat loopt van het Spui tot het Scheepvaart- en Voedingskanaal dat parallel loopt aan het Hartelkanaal. Het dient als verbinding waardoor zoetwater vanuit het Spui ingelaten wordt in het Rijnmondgebied. Hiermee wordt de verzilting tegengegaan die veroorzaakt wordt door het via de Nieuwe Waterweg binnenstromend zeewater. We wandelen rondom de Stompaardse Plas en langs de Bernisse naar Simonshaven, verder langs het Spui en over dijken terug naar Zuidland. 

Start en aankomst: Hervormde kerk, Breedstraat 13, Zuidland.