Bellebroekwandeling Dendermonde - 12,2km

05-05-2018

Bellebroek is sinds mensenheugenis een vochtig laaggelegen gebied met voornamelijk hooilanden. Het is een zeer open gebied van ongeveer 130 ha. met een randzone van populier - en elzenbossen. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als potpolder gebruikt. De vochtige hooilanden herbergden voor de regio zeldzame broedvogels zoals het Paapje en de Kwartelkoning. We wandelen eerst langs het gehucht Klein Paradijs richting Denderbelle. Vervolgens gaat het door de Bellebroeken via Oud Klooster-Vijveke naar de oude Dender. Terugkeren doen we door een reepje stad Dendermonde. 

Start en aankomst: Station van Dendermonde, Snuifmolenstraat 26, Dendermonde.